close icon
Vitajte v Copykrea

Zistili sme, že prezeráte z iného miesta ako miesto, ktoré zodpovedá tejto webovej stránke. Nemáme webovú stránku pre krajinu, z ktorej nás navštevujete, ale máme celosvetovú webovú stránku. Potvrďte, ktorú stránku chcete navštíviť.


Záruka a vrátenie tovaru

Máte problémy s výtlačkami? Nemajte obavy, vyriešime ich za vás.

Vaša spokojnosť je naším hlavným cieľom, a práve preto, ak po prijatí vašich dojmov niečo nezodpovedá tomu, čo ste požadovali, alebo ste si všimli chybu, tím zákazníckeho servisu Copykrea vám vždy ponúkne najlepšie riešenie na vyriešenie vášho incidentu. Kontaktujte nás a my to za vás vyriešime.

Incidenty a vrátenie tovaru

Ak pri prevzatí objednávky zistíte chyby v tlači alebo väzbe alebo že vám chýba niektorá z vykonaných objednávok, môžete si uplatniť nárok na jej výmenu alebo vrátenie peňazí. Máte na to lehotu 30 dní od prijatia vašich výtlačkov.

O reklamáciách a/alebo incidentoch je potrebné informovať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo podaním reklamácie zo zákazníckej zóny, pričom je potrebné uviesť stručný opis problému spolu s fotografiami a/alebo videami a číslom objednávky.

Náš zákaznícky servis sa bude snažiť problém vyriešiť a v prípade potreby vás bude kontaktovať. Zo strany Copykrea môže byť ponúknutá náhrada chybných alebo poškodených dokladov (ak je doklad dokonale čitateľný, náhrada sa uskutoční len v pomere k spôsobenej škode); a/alebo ponuka na ich prevzatie za účelom preskúmania incidentu na mieste. V tomto prípade bude zákazník kontaktovaný, aby zvládol prevzatie poškodeného výrobku. Ak sa po prevzatí výtlačkov v našich zariadeniach objavia známky manipulácie alebo úprav mimo Copykrea, všetky vzniknuté náklady na dopravu budú pripísané zákazníkovi.

Ak je objednávka skutočne chybná, zle vytlačená alebo zviazaná, prípadne chýba akýkoľvek dokument, pristúpime k oprave, výmene, zníženiu ceny alebo ukončeniu zmluvy (podľa okolností), pričom tieto postupy budú pre používateľa bezplatné.

Za svoju stranu vrátenie peňazí za vrátenie, chyby v tlači alebo chýbajúce dokumenty sa uskutoční prostredníctvom spôsobu platby použitého pri nákupe. Zo strany Copykrea sa suma nevráti ani sa neuskutoční žiadne opätovné odoslanie tovaru, kým sa neoverí chyba tlače alebo nedostatok dokumentov zaslaných používateľom. Vrátenie peňazí sa uskutoční do 15 pracovných dní od prijatia a overenia podmienok prijatia zásielky. Maximálna lehota na uskutočnenie stanovenej platby je jeden mesiac.

Na druhej strane, ak z dôvodov na strane zákazníka, a nie na strane prepravnej spoločnosti alebo Copykrea, nebude možné objednávku doručiť na uvedenú adresu, od Copykrea budeme mať až 30 dní na jej opätovné zaslanie. Vyhradzujeme si právo opätovne účtovať náklady na dopravu, aj keď boli pre zákazníka v čase nákupu bezplatné. Používateľ bude o tom všetkom vždy informovaný.

Za Copykrea nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak k doručeniu výtlačkov nedôjde v predpokladanej lehote z dôvodov na strane prepravnej spoločnosti. Na druhej strane, ak je oneskorenie prijatia spôsobené problémami v našom výrobnom stredisku (vyžiadali ste si prioritný spôsob výroby, ale dostanete ho, ako keby išlo o štandardnú výrobu), môžete požiadať o vrátenie.

Zaobchádzanie s vašimi súbormi

Všetky súbory, ktoré nám zašlete na tlač do Copykrea, budú zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou. Prístup k nim budú mať len pracovníci nášho výrobného centra a zákazníckeho servisu, v prípade, že dôjde k incidentu.

Súbory sa budú uchovávať 90 dní odo dňa vyžiadania práce, po uplynutí tejto doby sa zničia.

Zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy)

V našej službe online tlače po dokončení objednávky ju nemôžete zrušiť (právo na odstúpenie od zmluvy). Zrušenie alebo zmena vašej objednávky bude akceptovaná len vtedy, ak sa ešte nezačala vyrábať v našej dielni. Ak chcete skontrolovať stav svojej objednávky, obráťte sa na náš tím služieb zákazníkom, ktorý vás bude informovať o tom, či ju môžete zrušiť alebo upraviť.

Záruka

Copykrea nezodpovedá za nedostatky spôsobené nedbalosťou, údermi, používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, ani za opotrebenie spôsobené bežným používaním výrobkov.